"Giáo viên" cơ sở dạy kèm đánh nhiều học sinh: Khai không đúng thực tế

Cơ sở dạy kèm không phép của bà Thu đang bị tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: H.H
Cơ sở dạy kèm không phép của bà Thu đang bị tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: H.H
Cơ sở dạy kèm không phép của bà Thu đang bị tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: H.H
Lên top