Giáo viên cầu cứu vì hiệu trưởng vay không trả: Sẽ lập đoàn kiểm tra

Do đòi tiền mãi không được trả, nhiều giáo viên Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tân Liên phải làm đơn gửi UBND huyện Hướng Hóa đề nghị giúp đỡ. Ảnh: HN.
Do đòi tiền mãi không được trả, nhiều giáo viên Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tân Liên phải làm đơn gửi UBND huyện Hướng Hóa đề nghị giúp đỡ. Ảnh: HN.
Do đòi tiền mãi không được trả, nhiều giáo viên Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tân Liên phải làm đơn gửi UBND huyện Hướng Hóa đề nghị giúp đỡ. Ảnh: HN.
Lên top