Giao thông về miền Tây vẫn chưa thực sự "thông"

Đi lại giữa Long An và TPHCM đã tương đối thuận lợi. Ảnh: K.Q
Đi lại giữa Long An và TPHCM đã tương đối thuận lợi. Ảnh: K.Q
Đi lại giữa Long An và TPHCM đã tương đối thuận lợi. Ảnh: K.Q
Lên top