Giao thông về miền Tây trước Tết thông thoáng hơn các năm trước

Giao thông từ TP.HCM về miền Tây dịp Tết Tân Sửu không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng như các năm trước. Ảnh: K.q
Giao thông từ TP.HCM về miền Tây dịp Tết Tân Sửu không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng như các năm trước. Ảnh: K.q
Giao thông từ TP.HCM về miền Tây dịp Tết Tân Sửu không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng như các năm trước. Ảnh: K.q
Lên top