Giao thông ùn ứ tại khu vực trung tâm Hạ Long

Giao thông ùn ứ trên tuyến đường Lán Bè đoàn từ Cột đồng hồ đến ngã ba Kênh Liêm
Giao thông ùn ứ trên tuyến đường Lán Bè đoàn từ Cột đồng hồ đến ngã ba Kênh Liêm
Giao thông ùn ứ trên tuyến đường Lán Bè đoàn từ Cột đồng hồ đến ngã ba Kênh Liêm

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM