THÀNH PHỐ VINH (NGHỆ AN) NGẬP KỶ LỤC:

Giao thông tê liệt, trường học đóng cửa

Nhiều phương tiện chết máy, phải dắt bộ. Ảnh: QĐ
Nhiều phương tiện chết máy, phải dắt bộ. Ảnh: QĐ
Nhiều phương tiện chết máy, phải dắt bộ. Ảnh: QĐ
Lên top