Giao thông mở đường cho phát triển

Tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi là công trình có ý nghĩa rất quan trọng, kết nối các trung tâm kinh tế của ĐBSCL. 
Ảnh: Nguyên Anh
Tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi là công trình có ý nghĩa rất quan trọng, kết nối các trung tâm kinh tế của ĐBSCL. Ảnh: Nguyên Anh
Tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi là công trình có ý nghĩa rất quan trọng, kết nối các trung tâm kinh tế của ĐBSCL. Ảnh: Nguyên Anh
Lên top