Giao thông mở đường cho đất Chín Rồng

Phối cảnh dự án cầu Mỹ Thuận 2. Ảnh: N.Tri
Phối cảnh dự án cầu Mỹ Thuận 2. Ảnh: N.Tri
Phối cảnh dự án cầu Mỹ Thuận 2. Ảnh: N.Tri
Lên top