Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giao thông hỗn loạn từ quốc lộ vào đường liên xã vì xe né trả phí trạm BOT

Một cảnh kẹt xe trên quốc lộ 1 tại trạm thu phí
Một cảnh kẹt xe trên quốc lộ 1 tại trạm thu phí