Giao thông hỗn loạn từ quốc lộ vào đường liên xã vì xe né trả phí trạm BOT

Một cảnh kẹt xe trên quốc lộ 1 tại trạm thu phí
Một cảnh kẹt xe trên quốc lộ 1 tại trạm thu phí