Giáo sư Lân Dũng: Chúng ta đang quá lãng phí trong việc xử lý rác

GS Lân Dũng.
GS Lân Dũng.