Giáo sư Hà Văn Tấn - Tấm gương sáng về tinh thần tự học

Đứng từ trái sang: GS Trần Quốc Vượng, GS Đinh Xuân Lâm, GS Hà Văn Tấn, GS Phan Huy Lê. Ngồi: Hai vợ chồng Giáo sư Trần Văn Giàu. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đình Toán chụp ngày 5.9.1995
Đứng từ trái sang: GS Trần Quốc Vượng, GS Đinh Xuân Lâm, GS Hà Văn Tấn, GS Phan Huy Lê. Ngồi: Hai vợ chồng Giáo sư Trần Văn Giàu. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đình Toán chụp ngày 5.9.1995
Đứng từ trái sang: GS Trần Quốc Vượng, GS Đinh Xuân Lâm, GS Hà Văn Tấn, GS Phan Huy Lê. Ngồi: Hai vợ chồng Giáo sư Trần Văn Giàu. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đình Toán chụp ngày 5.9.1995
Lên top