Giao nộp cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm

Cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm được giao nộp cho Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: TT.
Cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm được giao nộp cho Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: TT.
Cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm được giao nộp cho Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: TT.
Lên top