Kiên Giang:

Giao lưu hữu nghị giữa sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia

Các hoạt động vui tươi diễn ra trong ngày hội giao lưu giữa sinh viên 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại Trường Đại học Kiên Giang. Ảnh: PV
Các hoạt động vui tươi diễn ra trong ngày hội giao lưu giữa sinh viên 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại Trường Đại học Kiên Giang. Ảnh: PV
Các hoạt động vui tươi diễn ra trong ngày hội giao lưu giữa sinh viên 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại Trường Đại học Kiên Giang. Ảnh: PV
Lên top