Giáo hội Phật giáo yêu cầu không trục lợi: Các chùa thực hiện thế nào?

Người đàn ông này bị từ chối giải hạn cho 4 thành viên trong gia đình vì thiếu 50 nghìn đồng.
Người đàn ông này bị từ chối giải hạn cho 4 thành viên trong gia đình vì thiếu 50 nghìn đồng.
Người đàn ông này bị từ chối giải hạn cho 4 thành viên trong gia đình vì thiếu 50 nghìn đồng.
Lên top