Giáo hội Phật giáo yêu cầu các chùa thực hiện nghiêm công tác phòng dịch

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các chùa tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Huân Cao
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các chùa tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Huân Cao
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các chùa tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Huân Cao
Lên top