Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi các chùa cấm túc phòng chống dịch

Nghi lễ Tắm Phật được tổ chức nội bộ, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống COVID-19. Ảnh minh họa: TTXVN
Nghi lễ Tắm Phật được tổ chức nội bộ, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống COVID-19. Ảnh minh họa: TTXVN
Nghi lễ Tắm Phật được tổ chức nội bộ, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống COVID-19. Ảnh minh họa: TTXVN
Lên top