Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp chuẩn bị cho Đại lễ Vesak 2019

Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp chuẩn bị cho Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: PV
Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp chuẩn bị cho Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: PV
Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp chuẩn bị cho Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: PV
Lên top