Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị dừng các lễ hội Phật giáo để chống dịch

Trung ương Giáo hội đề nghị tạm dừng các nghi lễ Phật giáo tập trung đông người. Ảnh: Huân Cao
Trung ương Giáo hội đề nghị tạm dừng các nghi lễ Phật giáo tập trung đông người. Ảnh: Huân Cao
Trung ương Giáo hội đề nghị tạm dừng các nghi lễ Phật giáo tập trung đông người. Ảnh: Huân Cao
Lên top