Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị bỏ tục đốt vàng mã, mê tín dị đoan

Việc đốt vàng mã quá đà sẽ gây lãng phí, hủy hoại môi trường, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Ảnh minh họa: T. L
Việc đốt vàng mã quá đà sẽ gây lãng phí, hủy hoại môi trường, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Ảnh minh họa: T. L