Giáo dục nghề nghiệp và giấc mơ nhân lực chất lượng cao: Phải bám sát chiến lược phát triển kinh tế

Trang bị máy móc của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày càng hiện đại. Ảnh: Hải Nguyễn
Trang bị máy móc của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày càng hiện đại. Ảnh: Hải Nguyễn
Trang bị máy móc của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày càng hiện đại. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top