Giáo dân Cần Thơ đón Lễ Phục sinh trực tuyến để phòng dịch COVID-19

Lên top