Giảng viên, sinh viên Đà Nẵng chế tạo sản phẩm chống dịch thần tốc

Sản phẩm robot đưa thức ăn vào khu cách ly do giảng viên Đại học Bách Khoa chế tạo theo đơn đặt hàng của một bệnh viện. Ảnh: Anh Ngọc
Sản phẩm robot đưa thức ăn vào khu cách ly do giảng viên Đại học Bách Khoa chế tạo theo đơn đặt hàng của một bệnh viện. Ảnh: Anh Ngọc
Sản phẩm robot đưa thức ăn vào khu cách ly do giảng viên Đại học Bách Khoa chế tạo theo đơn đặt hàng của một bệnh viện. Ảnh: Anh Ngọc
Lên top