Giăng lưới trên con suối ngập nước lũ tìm người bị nước lũ cuốn mất tích

Các lực lượng giăng lưới ở trên con suối ngập nước lũ. Ảnh: Hưng Thơ.
Các lực lượng giăng lưới ở trên con suối ngập nước lũ. Ảnh: Hưng Thơ.
Các lực lượng giăng lưới ở trên con suối ngập nước lũ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top