Giang hồ chiếm đất quốc phòng ở Hải Phòng: Vì sao khó xử lý?

Một khu đất bị các đối tượng xã hội chiếm tại quận Hải An, Hải Phòng. Ảnh: HH
Một khu đất bị các đối tượng xã hội chiếm tại quận Hải An, Hải Phòng. Ảnh: HH
Một khu đất bị các đối tượng xã hội chiếm tại quận Hải An, Hải Phòng. Ảnh: HH
Lên top