Giang hồ chiếm đất Hải Phòng: Việc xây dựng trái phép vẫn tiếp diễn

Chiều ngày 9.10, tình trạng xây trái phép vẫn diễn ra hai bên đường WorldBank trên phường Thành Tô - ảnh PV
Chiều ngày 9.10, tình trạng xây trái phép vẫn diễn ra hai bên đường WorldBank trên phường Thành Tô - ảnh PV
Chiều ngày 9.10, tình trạng xây trái phép vẫn diễn ra hai bên đường WorldBank trên phường Thành Tô - ảnh PV
Lên top