Giáng chức lãnh đạo kiểm lâm vì để rừng bị tàn phá

Rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông bị tàn phá. Ảnh: HT.
Rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông bị tàn phá. Ảnh: HT.
Rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông bị tàn phá. Ảnh: HT.
Lên top