Gian nan mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt

Ngân hàng sẽ triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh thanh toán không tiền mặt. Ảnh: Thùy Trang
Ngân hàng sẽ triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh thanh toán không tiền mặt. Ảnh: Thùy Trang
Ngân hàng sẽ triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh thanh toán không tiền mặt. Ảnh: Thùy Trang
Lên top