Quảng Nam:

Gian nan đòi tiền bồi thường từ thủy điện

Thủy điện Nước Chè “bỏ hoang” do nhiều lãnh đạo công ty bị bắt. 
Ảnh: Thanh Chung
Thủy điện Nước Chè “bỏ hoang” do nhiều lãnh đạo công ty bị bắt. Ảnh: Thanh Chung
Thủy điện Nước Chè “bỏ hoang” do nhiều lãnh đạo công ty bị bắt. Ảnh: Thanh Chung
Lên top