Gian lận trong chấm thi: Phải có chế tài giám sát quyền lực những người liên quan

PGS.TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Ảnh: AJC)
PGS.TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Ảnh: AJC)
PGS.TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Ảnh: AJC)
Lên top