Vụ người dân viết đơn không nhận tiền hỗ trợ:

Gian dối vì có tính toán từ khi rà soát đối tượng

Rà soát đối tượng nhận hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng tại Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Rà soát đối tượng nhận hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng tại Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Rà soát đối tượng nhận hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng tại Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Lên top