Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ: Thu hồi thẻ kiểm dịch viên của cán bộ thú y

Lợn nhập khẩu từ Thái Lan về Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: HT
Lợn nhập khẩu từ Thái Lan về Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: HT
Lợn nhập khẩu từ Thái Lan về Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: HT
Lên top