Giãn cách xã hội toàn tỉnh Kiên Giang theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 14.7

Kiên Giang sẽ thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 trong 17 ngày, từ 0 giờ ngày 14.7.2021. Ảnh: LT
Kiên Giang sẽ thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 trong 17 ngày, từ 0 giờ ngày 14.7.2021. Ảnh: LT
Kiên Giang sẽ thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 trong 17 ngày, từ 0 giờ ngày 14.7.2021. Ảnh: LT
Lên top