Giãn cách xã hội toàn tỉnh Đồng Tháp theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 14.7

Sau khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Đồng Tháp sẽ siết chặt việc người và phương tiện ra vào địa phận. Ảnh: Cổng TT tỉnh Đồng Tháp
Sau khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Đồng Tháp sẽ siết chặt việc người và phương tiện ra vào địa phận. Ảnh: Cổng TT tỉnh Đồng Tháp
Sau khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Đồng Tháp sẽ siết chặt việc người và phương tiện ra vào địa phận. Ảnh: Cổng TT tỉnh Đồng Tháp
Lên top