Giãn cách xã hội cao hơn Chỉ thị 16, người Đà Nẵng được ra đường khi nào?

Giãn cách xã hội cao hơn Chỉ thị 16, người Đà Nẵng được ra đường khi khám chữa bệnh, đi chợ... hoặc có giấy đi đường. Ảnh: TT
Giãn cách xã hội cao hơn Chỉ thị 16, người Đà Nẵng được ra đường khi khám chữa bệnh, đi chợ... hoặc có giấy đi đường. Ảnh: TT
Giãn cách xã hội cao hơn Chỉ thị 16, người Đà Nẵng được ra đường khi khám chữa bệnh, đi chợ... hoặc có giấy đi đường. Ảnh: TT
Lên top