Vụ Tạm thu 10% thuế thu nhập cá nhân khoản hỗ trợ người lao động của Công ty PouYuen:

Giảm ý nghĩa chương trình hỗ trợ người lao động

Anh Lê Minh Luân bắt đầu công việc rửa, sửa xe sau khi bị mất việc do dịch COVID-19. Ảnh: NVCC
Anh Lê Minh Luân bắt đầu công việc rửa, sửa xe sau khi bị mất việc do dịch COVID-19. Ảnh: NVCC
Anh Lê Minh Luân bắt đầu công việc rửa, sửa xe sau khi bị mất việc do dịch COVID-19. Ảnh: NVCC
Lên top