Giảm trừ gia cảnh tăng lên 11 triệu đồng: Có lạnh lùng, vô cảm?

Từ năm 2020, người lao động có thu nhập từ 11 triệu đồng tháng trở lên nếu không có người phụ thuộc mới chịu thuế thu nhập cá nhân.
Từ năm 2020, người lao động có thu nhập từ 11 triệu đồng tháng trở lên nếu không có người phụ thuộc mới chịu thuế thu nhập cá nhân.
Từ năm 2020, người lao động có thu nhập từ 11 triệu đồng tháng trở lên nếu không có người phụ thuộc mới chịu thuế thu nhập cá nhân.
Lên top