Giảm tải chương trình cho học sinh vùng lũ

Giáo viên vượt suối vào xã Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bám trường, bám lớp sau đợt mưa lũ. Ảnh: Hưng Thơ
Giáo viên vượt suối vào xã Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bám trường, bám lớp sau đợt mưa lũ. Ảnh: Hưng Thơ
Giáo viên vượt suối vào xã Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bám trường, bám lớp sau đợt mưa lũ. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top