Giám sát y tế người dân từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Cà Mau

Cà Mau thiết lập lại khu cách ly (ảnh Nhật Hồ)
Cà Mau thiết lập lại khu cách ly (ảnh Nhật Hồ)
Cà Mau thiết lập lại khu cách ly (ảnh Nhật Hồ)
Lên top