Giám sát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá trên 15m

Các tàu cá từ 15m trở lên thuộc nhóm tàu câu cá ngừ đại dương và nghề lưới kéo đều phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Ảnh: Ngư dân cảng cá Hòn Rớ, Nha Trang đưa cá lên bờ.
Các tàu cá từ 15m trở lên thuộc nhóm tàu câu cá ngừ đại dương và nghề lưới kéo đều phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Ảnh: Ngư dân cảng cá Hòn Rớ, Nha Trang đưa cá lên bờ.
Các tàu cá từ 15m trở lên thuộc nhóm tàu câu cá ngừ đại dương và nghề lưới kéo đều phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Ảnh: Ngư dân cảng cá Hòn Rớ, Nha Trang đưa cá lên bờ.
Lên top