Giảm một nửa thời gian cấp sổ đỏ

Theo Quyết định mới thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sẽ được cắt giảm từ 1/3 đến 1/2 thời gian so với trước. Ảnh: PV
Theo Quyết định mới thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sẽ được cắt giảm từ 1/3 đến 1/2 thời gian so với trước. Ảnh: PV
Theo Quyết định mới thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sẽ được cắt giảm từ 1/3 đến 1/2 thời gian so với trước. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM