Giảm lây dịch, quận Sơn Trà, Đà Nẵng tiếp tục thu hẹp vùng cách ly y tế

Lên top