Giám đốc Viễn thông Quảng Bình được bổ nhiệm nhiệm kỳ 3?

Trụ sở Viễn thông Quảng Bình - nơi việc bổ nhiệm lại chức danh GĐ bị phản ánh sai quy định. Ảnh: Lê Phi Long
Trụ sở Viễn thông Quảng Bình - nơi việc bổ nhiệm lại chức danh GĐ bị phản ánh sai quy định. Ảnh: Lê Phi Long
Trụ sở Viễn thông Quảng Bình - nơi việc bổ nhiệm lại chức danh GĐ bị phản ánh sai quy định. Ảnh: Lê Phi Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM