Giám đốc Trung tâm môi trường đô thị kêu cứu vì bị thu hồi quyết định bổ nhiệm

Ông Diện gửi đơn cho Báo Lao Động sau khi bị thu hồi quyết định bổ nhiệm. Ảnh: HT
Ông Diện gửi đơn cho Báo Lao Động sau khi bị thu hồi quyết định bổ nhiệm. Ảnh: HT
Ông Diện gửi đơn cho Báo Lao Động sau khi bị thu hồi quyết định bổ nhiệm. Ảnh: HT
Lên top