Phú Yên

Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên bị cách chức

Huyện Đồng Xuân, Phú Yên. Ảnh: CTV
Huyện Đồng Xuân, Phú Yên. Ảnh: CTV
Huyện Đồng Xuân, Phú Yên. Ảnh: CTV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM