Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận thông tin việc 400 F0 về từ các tỉnh phía Nam

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trở về tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Núi Xanh.
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trở về tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Núi Xanh.
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trở về tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Núi Xanh.
Lên top