Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trực tiếp kiểm tra việc phòng, chống dịch COVID-19

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu ẩm thực trong Công viên nước Hồ Tây. Ảnh: Công Trình
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu ẩm thực trong Công viên nước Hồ Tây. Ảnh: Công Trình
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu ẩm thực trong Công viên nước Hồ Tây. Ảnh: Công Trình
Lên top