Giám đốc Sở TNMT Thanh Hoá: "Có khi béo lên là do nước nó bẩn"

Ông Đào Trọng Quy - GĐ Sở TNMT Thanh Hoá.
Ông Đào Trọng Quy - GĐ Sở TNMT Thanh Hoá.
Ông Đào Trọng Quy - GĐ Sở TNMT Thanh Hoá.
Lên top