Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa: "Quy hoạch phải treo"

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Lên top