Giám đốc Sở ở Ninh Bình tát lái xe bị kỷ luật cảnh cáo

Sở KHCN Ninh Bình - nơi ông Dũng công tác. Ảnh: Quang Anh.
Sở KHCN Ninh Bình - nơi ông Dũng công tác. Ảnh: Quang Anh.
Sở KHCN Ninh Bình - nơi ông Dũng công tác. Ảnh: Quang Anh.
Lên top