Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng bị 'kiểm điểm sâu sắc'